Alt du skal vide om Hvepse og hvepseboer


HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		1/44.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		0/44.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
        2/44.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30
Kontakt:
HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		3/44.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

Kontakt os om Hvepse fjernelse / bekæmpelse:

Generelt om Hvepsesamfund

Vi har 7 forskellige Gedehamsearter her i Danmark, men i daglig tale kaldes de alle for Hvepse, og vi kender dem alt for godt, som de små irriterende dyr, der kredser om søde sager på havebordet, især i sensommeren.

De forskellige hvepse arter ligner hinanden temmelig meget, med deres skrigende sort/gule farver, og strømlinede kroppe.

Når april måned nærmer sig, og man kan gå rundt i bare ærmer, så kan man iagttage de første enlige hvepsedronninger, som kommer flyvende, med en dyb brummen. Det er disse hvepse dronninger der starter et hvepsebo op. Ofte er disse enlige dronninger temmelig store i forhold til de hvepse man ser senere på sæsonen.

Hvepsedronningen starter med at anlægge 10-20 celler, og hun passer selv det første kuld hvepse indtil de kan indgå i driften af hvepseboet. Det første kuld af hvepse, er golde hunner med uudviklede kønsorganer. Hvepsedronningen udsender nogle hormonstoffer, som undertrykker hvepsearbejdernes udvikling til almindelige hunner. Senere på året kommer der dog både hanner og kønnede hunner til. Hvis hvepsedronningen går til grunde går hele hvepse boet i opløsning.

Arbejderhvepsene sørger både for at pusle om larverne, fordre dem og bygge boet større. Larverne fodres fortrinsvis med fluer og andre insekter, mens de voksne hvepse lever mest af sukker i form af honning, bladluseeksrementer eller lign.

Overlever hvepseboet april og maj måned, så begynder vi at kunne se en forøget aktivitet fra dette hvepsebo, og i midten af juni måned starter hvepseplagen for alvor, hvis det sidder i nærheden af hvor man færdes.

Hvepsesamfund er alle 1-årige i danmark, så i starten af efteråret går hele boet i opløsning, og de få befrugtede dronninger der er udklækket finder et sted at overvintre indtil næste forår, hvor hele cyklussen starter forfra igen. Det er vigtigt at nævne, at hvepse aldrig genbruger deres bo, så hvis man finder et hvepsebo fra sidste sommer, så kan man roligt tage det ned, uden at bruge beskyttelse eller bekæmpelsesmidler.

Hvepseboet

Selve hvepseboet består af ganske tyndt papirmateriale, som flere hvepse har gnavet af gamle brædder og tygget sammen med spyt. Man kan faktisk både se og høre hvepse, når de sidder og rasper i gammelt træværk

Hvepseboet vokser sommeren igennem, og kulminerer i august til oktober måned, hvor der typisk kan være et par tusinde hvepsebeboere, og selve boet kan være på størrelse med en badebold. I den slags tilfælde bør man måske overveje ekspertbistand, hvis man vil have bekæmpet boet, da hvepse ofte er ekstra aggressive i sensommerperioden, og kan stikke flere gange.

Man kan groft inddele hvepse boer i følgende grupper

Hvepsestik

Giften fra hvepsebrodden er nært beslægtet med slangegift, og består af mange slags komplicerede komponenter. Et hvepsestik er yderst smertefuldt, og der kan forekomme hævelser og væskeudtrækning i området, hvor man har fået et, eller flere hvepse stik. Hvis man bliver stukket i munden, eller i halsen af hvepse bør man straks søge lægehjælp, da slimhinderne kan svulme voldsomt op, så man risikerer at blive kvalt af hvepsestikket. Det samme gælder, hvis man er allergisk overfor insekt- eller hvepsestik.

Hvepse som Smittekilder vs. nyttedyr

Hvepse er mulige smittekilder, da de er kødspisere. Man ser tit hvepse, der sidder på ådsler, og i skraldespande og lign., hvor de sidder og gnaver kød af til deres små hvepselarver, på samme måde som fluer. Hvepse kan gøre megen skade, hvis der er bistader i nærheden, for de fanger nemlig honningbierne i luften, og flyver dem hjem til hvepseboet. Nu har de så både kød, og dessert i en stabil pakkeløsning, da honningbien sikkert var på vej hjem med sin last af nektar.

Hvepse er dog også nyttedyr, idet de voksne hvepse henter mange larver, bladlus, fluer og forskellige andre skadelige insekter til deres små hvepselarver. Har man hvepse i nærheden af sit drivhus, er hvepse med til at holde bestanden af skadedyr som f.eks. bladlus og larver nede på et minimum. Så der bør være en god grund til at fjerne hvepse. Som hovedregel bør man altid kun bekæmpe dem, hvis de er til gene.

Hvepse fjernelse og hvepsebo Bekæmpelse

Da hvepse som sagt hjælper med at holde bestanden af andre skadedyr nede, bør man overveje om det er nødvendigt at fjerne boet. I så fald bør man også overveje, hvorvidt man har mod på at gøre det selv. Hvepse er meget aggressive i forhold til f.eks. bier, og vil være hurtige til at forsvare deres bo. Det betyder der er ret stor sandsynlighed for at blive stukket, hvis man ikke bærer beskyttelsestøj ved bekæmpelse.

Vil man gøre det selv kan man ved frithængende hvepseboer sprøjte insektspray beregnet til flyvende insekter direkte op i boets indgangshul og derefter tage boet ned i en pose. Hvis boet derimod er under udhængsbrædder eller lign. anbefales det at lægge insektpudder ved indflyvningshullet, hvorefter hvepsene slæber det med ind i boet. Det er en god ide at gøre dette flere gange i træk, og gerne om aftenen, hvor hvepsene er mindre aggressive. Man bør aldrig forsøge at dække indflyvningshullet, da hvepsene blot vil lave en ny indgang et andet sted.

Hvis selve hvepseboet ikke generer, og man vælger at lade det være, men man stadig er generet af de flyvende hvepse, så kan man lave en hvepsefælde ved at fylde lidt sukkerholdigt vand eller væske i en flaske. Derved vil hvepsene flyve ned i flasken, men drukne i vandet.

Hvis man er plaget af hvepseboer hvert år kan man overveje at gennemgå sit hus nøje, for at sikre der ikke findes overvintrende dronninger, og evt. sørge for at få lukket indgangshuller til loft, hulmur eller lign.

Hvepse Information

Vi har 7 forskellige Hvepse arter. De forskellige Hvepse arter ligner hinanden temmelig meget med deres skrigende sort/gule tegninger

Hvepse

Hvepse er ofte den betegnelse der benyttes for disse små gul/sorte stikkende insekter.

Klik for at se det fulde billede af Hvepse

Hvepse som Skadedyr

Hvepse er mulige smitte kilder da de er kød spisere og man ser tit Hvepse der sidder på ådsler og i skralde spande og lignende, hvor Hvepse sidder og gnaver kød af til deres små Hvepse larver, på samme måde som fluer. Hvepse kan gøre megen skade hvis der er bistader i nærheden. Hvepse fanger nemlig honning bierne i luften og flyver hjem til Hvepse boet med disse. Hvepse har jo nu både kød og dessert i en stabil pakke løsning som honning bien, da den jo sikkert var på vej hjem med sin last af honning.

Hvepse er også nyttedyr

Hvepse er også nytte dyr, idet de voksne Hvepse henter mange larver, bladlus, fluer og forskellige andre skadelige insekter til deres små Hvepse larver. Så har man Hvepse i nærheden af sit drivhus, er Hvepse med til at holde bestanden af skadedyr som f.eks. bladlus og larver nede på et minimum. Så der bør være en god grund til at fjerne Hvepse.

Hvepse Gift

Giften fra Hvepse brodden er nært beslægtet med slange gift og består af mange slags komplicerede komponenter. Et Hvepse stik er yderst smertefuldt, og der kan forekomme hævelser og væske udtrængning i omegnen hvor man har fået et eller flere Hvepse stik. Hvis man bliver stukket i munden eller i halsen af Hvepse bør man straks søge læge hjælp, da slimhinderne kan svulme voldsomt op, så man risikerer at blive kvalt af Hvepse stikket.

Behandling af Hvepse stik

Det siges i folkemunde at man kan gnide Hvepse stikket med salmiakspiritus, et rå løg eller tage et stykke hugget sukker og holde det på Hvepse stikket. Jeg har ikke selv erfaring med disse ting, da der typisk går et kvarters tid inden jeg finder nævnte ting, og så er Hvepse giften trængt ind i vævet, og så er jeg desuden blevet immum over for Hvepse stik gennem årene. Det er muligt at blive vaccineret, så man bedre kan tåle et Hvepse stik. Du kan kontakte din læge om dette.

Symtomer for et Hvepse stik

Hvis personen der er blevet stukket af Hvepse, bliver utilpas og bleg, bør man straks søge lægehjælp, da det kan være starten på en allergisk reaktion. Man må aldrig spøge med et Hvepse stik.

Hvepse samfundet

Hvepse består af

Hvepse arbejderne er faktisk golde Hvepse hunner med uudviklede køns organer. Hvepse dronningen udsender nogle hormon stoffer som undertrykker Hvepse arbejdernes udvikling til almindelige Hvepse hunner. Hvis Hvepse dronningen går til grunde går hele Hvepse boet i opløsning.

Hvepse Bo

Hvepse boet består af ganske tyndt papirs materiale, som flere Hvepse har gnavet af gamle brædder og tygget sammen med spyt. Man kan faktisk både se og høre Hvepse, når Hvepse sidder og rasper i gammelt træværk

Hvepse Bo'et vokser sommeren igennem og kulminerer i august - oktober måned, hvor der typisk kan være et par tusinde Hvepse beboere. I den slags tilfælde bør man måske overveje ekspert bistand. (Dette er et reklame indslag, {:-)))

Man kan groft inddele Hvepse boer i følgende grupper

Starten på et Hvepse bo

Når april måned nærmer sig og man kan gå rundt i bare ærmer, så kan man iagtage de første enlige Hvepse dronninger som kommer flyvende med en dyb brummen. Det er disse Hvepse dronninger der starter et Hvepse bo op. Hvepse dronningen starter med at anlægge 10-20 celler, og hun passer selv det første kuld Hvepse indtil disse nye Hvepse kan indgå i driften af Hvepse boet.
Denne tid er den farligste for Hvepse dronningen.

Men overlever dette Hvepse bo april og maj måned, så begynder vi at kunne se en forøget aktivitet fra dette Hvepse bo og i midten af juni måned starter så Hvepse plagen, hvis dette Hvepse bo sidder lige ud for hvor man færdes.

Læs mere om Hvepse i nyhedsbreve ...

 

Cookies

Vi bruger kun cookies til vores indkøbs funktion, for at gøre det nemmere at betale med Dankort, og for at huske dit postnr. Vi bruger ikke cookies til at spore dig eller lignende upassende opførsel. Hvis ikke du kan acceptere cookies, så kan du desværre ikke benytte vores online bestillings formular. Så bedes du venligst ringe eller sende en email i stedet for.